Jelentkezési ürlap – hozzájárulás

A jelentkezési űrlap elküldésével hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a HD D-TOX Kft mint adatkezelő az online felületen megadott adataimat (név, telefonszám, email cím) kapcsolatfelvétel céljából kezelje.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) alapján hozzájáruláson alapul.

Kijelentem, hogy személyes adataimat kifejezetten abból a célból adtam meg, hogy engem a fent nevezett szervezet telefonon, vagy írásban, e-mail formájában üzletkötési szándékkal felkeressen és az adatmentés folyamatáról tájékoztasson. Tudomásul veszem, hogy bármikor jogosult vagyok az adataim kezeléséről tájékoztatást kérni, tiltakozhatom adataim kezelése ellen, jogomban áll adataim módosítását, kezelésének megszüntetését, zárolását, törlését kérni írásban, az info@hdd-tox.hu  elektronikus címre küldött ilyen tartalmú levéllel. Tudomásom van róla, hogy jogaim megsértése esetén a lakóhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti illetékes bírósághoz fordulhatok, valamint kérhetem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu) segítségét is. A jelentkezési űrlap elküldését követően a rendszer a beírt adatokat automatikusan tárolja azok rögzítését követő 3 hónapig akkor is, ha szerződéskötés nem jön létre. A befejezetlen szerződéskötés iránt érdeklődve az adatkezelési tájékoztató elfogadása alapján az érdeklődőket az adatkezelési idő alatt a HD D-TOX Kft. felkeresheti abból a célból, hogy tájékoztatást nyújtson. A HD D-TOX Kft. a megadott személyes adatokat harmadik személynek nem továbbítja vagy adja át.

Comments are closed